Wednesday, May 15, 2019

#रंपाट#

....

शिट्टी वाजवा ..पॉपकॉर्न मागवा
टॉकीजवर जाऊन तिकीट दाखवा
रंपाट सिनेमा येतोय गावात
थंडीच आणतोय उन्हा तान्हात
3 तास जगाला विसरून जावा
डोकं लावा की बाहेर ठेवून जावा
रंपाट सिनेमा येतोय गावात
हसू नका नुसते गालातल्या गालात
मतदान आता झालं ना भावा
आय पी एल सुदधा मुंबईच्या नावा
रंपाट सिनेमा येतोय गावात
टाईमपास पेक्षा डबल जोमात
सिनेमा तुम्ही टॉकीज ला पहावा
आवडला तर दहादा जावा
रंपाट सिनेमा येतोय गावात
सुपर हिटच असतंय झी च्या नावात

जयदीप भोगले
15  मे 2019

No comments:

Post a Comment

#रंपाट#

.... शिट्टी वाजवा ..पॉपकॉर्न मागवा टॉकीजवर जाऊन तिकीट दाखवा रंपाट सिनेमा येतोय गावात थंडीच आणतोय उन्हा तान्हात 3 तास जगाला विसरून जाव...