Tuesday, September 24, 2019

व्हाट्सआप

ग्रुप कसा कॉलेज कट्ट्यासारखा असावा
सगळे जरी  नसले एकत्र तरी  भरल्यासारखा दिसावा
कट्टयावर कसा म्होरक्या कोणीच नसतो
कधी असतो हीरो कधी तोच बकरा बनतो
टेन्शनच्या आयुष्यात एखाद्या स्माईलसारखा दिसावा
ग्रुप कसा नेहमी कॉलेज कट्यासारखा दिसावा
जेव्हा नेहमी नेहमी  काहीच मित्र कट्ट्यावर सारखे दिसू लागतात
संशयाचे ढग नेहमी  वरती दिसू लागतात
त्याला दूर करायला सगळ्यांचा सहभाग असावा
ग्रुप कसा कॉलेज कट्ट्यासारखा असावा

हॅपी ग्रुप बर्थडे

No comments:

Post a Comment

व्हाट्सआप

ग्रुप कसा कॉलेज कट्ट्यासारखा असावा सगळे जरी  नसले एकत्र तरी  भरल्यासारखा दिसावा कट्टयावर कसा म्होरक्या कोणीच नसतो कधी असतो हीरो कधी तोच ...