Sunday, August 5, 2018

मैत्री

मैत्री म्हणजेच एक कविता असते
वात्रटिका असो की भावगीत
दोन्ही जागी एकदम परिपूर्ण असते
फ्रेंडशिप डे च्या आठवणींची मुलाहिजा ती कधी बाळगत नाही
पण  या दिवशी खळखळून हसायला तिची कधीच ना नसते
भूतकाळ असो की वर्तमानकाळ कायम ती चिरतरुणच राहते
LIC  चं माहीत नाही पण ही जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद जरूर राहते

जयदीप भोगले
5 ऑगस्ट 2018

No comments:

Post a Comment

पतंग

पतंग होऊनि उडे अस्मानी दुनिया बघते होऊन दिवाणी सैर सपाटा पतंग करतो परी, मांजा पकडे एक शहाणी म्हणे कशी ती तू स्वछन्दी पवन अश्व...