Tuesday, February 27, 2018

प्रेम मराठी अभिमान मराठी

मराठी दिन म्हणजे नुसता स्मरणदिन नसावा
अभिमान तिचा मनी कायम ठसावा

प्रेम तिच्यावर सागरागत असावे
जरी आली ओहोटी पुन्हा उचंबळून यावे

देवासारखे तिला देव्हारी का बसवावे
आईसम तिस नित्य नियमी बोलावे

गणेशसुत वंदी कुसुमाग्रजांना
मराठीदिनाच्या शुभेच्छा सर्व मराठी मनांना

प्रेम मराठी अभिमान मराठी

जयदीप भोगले
27 फेब्रुवारी 2018

No comments:

Post a Comment

पतंग

पतंग होऊनि उडे अस्मानी दुनिया बघते होऊन दिवाणी सैर सपाटा पतंग करतो परी, मांजा पकडे एक शहाणी म्हणे कशी ती तू स्वछन्दी पवन अश्व...