Monday, January 1, 2024

31 डिसेम्बर

 


31 डिसेंबर मला भारी अजब वाटते 

कधी मागच्या वर्षाचा कॅलिडोस्कोप  

तर कधी नवीन वर्षाची दुर्बीण वाटते

तिला पहिल्या भेटीची भाषा कळते

नव्या कामाची आशा वळते


ही सोडलेल्या तीराची नाव बनते 

तर कधी नवीन प्रवासचे शीड बनते

कधी हरवलेल्या क्षणाचा अल्बम उलटते 

कधी नव्या तराण्याची सरगम छेड़ते


कसेही असो ती एकदम नाइस असते

घडयाळाचे काटे उलटे फिरवायची वेडी आशा बाळगायची

 का नवीन वेळेला रोलेक्स मध्ये पहायचे 

ही फ़क्त आपली चॉइस असते


जयदीप

31.12.2020No comments:

Post a Comment

31 डिसेम्बर

  31 डिसेंबर मला भारी अजब वाटते  कधी मागच्या वर्षाचा कॅलिडोस्कोप   तर कधी नवीन वर्षाची दुर्बीण वाटते तिला पहिल्या भेटीची भाषा कळते नव्या काम...